Zaštita žrtava

Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima je republička ustanova socijalne zaštite. Naša misija je da omogućimo da sve žrtve trgovine ljudima u poptunosti ostvare svoja prava, da budu sigurne, bezbedne i uključene u zajednicu. U tom cilju vršimo prepoznavanje/identifikaciju žrtava trgovine ljudima, pružamo podršku, koordiniramo učešće državnih institucija i nevladinih organizacija u pružanju pomoći i podrške, sprovodimo istraživanja i učestvujemo u radu svih relevantnih tela radi unapređenja borbe protiv trgovine ljudima u Srbiji i razvoja sistema socijalne zaštite koji obezbeđuje zaštitu prava u skladu sa međunarodnim standardima i najsavremenijim stručnim i naučnim znanjima.

Category:
Date: