Microjustice foundation

Microjustice je holandska fondacija koja radi za pravno osnaživanje i uključivanje marginalizovanih ljudi i žrtava humanitarne katastrofe. To činimo tako što im omogućavamo da ostvare svoja osnovna zakonska prava i olakšavamo im pristup pravnoj pomoći kroz naš Program zaštite zakonskih prava.

Category:
Date: